Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

&

ING. MIRIAM BULIKOVÁ

DAŇOVÝ PORADCA

DAŇOVÝ PORADCA

POPRI VYKONÁVANÍ DLHOROČNEJ PRAXE V RIADIACICH FUNKCIÁCH EKONOMICKÉHO ODBORU (finančný riaditeľ, vedúca odboru účtovníctva, daní a controllingu, accounting supervisor) V RÔZNYCH VÝZNAMNÝCH SPOLOČNOSTIACH V OBLASTI VÝROBY SOM SA ZAČALA ZAOBERAŤ TOUTO ČINNOSŤOU AJ SAMOSTATNE.

OD ROKU 2011 ČLENKA CONFEDERATION FISCALE EUROPEENNE (EURÓPSKY REGISTER DAŇOVÝCH PORADCOV).

OD ROKU 2008 CERTIIKOVANÝ DAŇOVÝ PORADCA, ČLEN SLOVENSKEJ KOMORY DAŇOVÝCH PORADCOV, ČÍSLO OSVEDČENIA 863/2008.

SPOLUPRÁCA S AUDÍTORSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI DELOITTE, KPMG A PRICEWATERHOUSECOOPERS, COLNOU SPRÁVOU, DAŇOVÝM ÚRADOM, ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI A INÉ. ODBORNÚ ÚROVEŇ V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA A DANÍ SI NEUSTÁLE ZVYŠUJE FORMOU ÚČASTÍ NA ODBORNÝCH ŠKOLENIACH A SEMINÁROCH.

VZDELANIE:

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (1994-1999), SPU V NITRE, FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM (1989-1994), SPU V NITRE, FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

PÔSOBENIE V AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTIACH:

2007 / PENAM SLOVAKIA, A.S. - finančný riaditeľ, člen predstavenstva

- VŠETKY PRACOVNÉ ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA FINANCIÍ, EKONOMIKY A ÚČTOVNÍCTVA

VRÁTANE DANÍ, RIADENIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA OBLASŤ FINANCIÍ, ÚČTOVNÝCH

OPERÁCIÍ, SPRACOVANIE DAŇOVÝCH, ÚČTOVNÝCH A ŠTATISTICKÝCH VÝKAZOV,

VYPRACOVÁVANIE PLÁNOV, ROZPOČTOV, KALKULÁCIÍ, DAŇOVÝCH PRIZNANÍ,

ODPISOVANIE MAJETKU, KOMUNIKÁCIA S AUDÍTORMI, S BANKAMI, S POISŤOVŇAMI,

S DAŇOVÝM ÚRADOM, S COLNOU SPRÁVOU A INÝMI FINANČNÝMI INŠTITÚCIAMI.

2004 / HEINEKEN SLOVENSKO, A.S. - accounting supervisor

- RIADENIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACOVANIE ÚČTOVNÝCH OPERÁCIÍ,

SPRACOVANIE DAŇOVÝCH, ÚČTOVNÝCH A ŠTATISTICKÝCH VÝKAZOV,

VYPRACOVÁVANIE PLÁNOV, ROZPOČTOV, KALKULÁCIÍ, DAŇOVÝCH PRIZNANÍ,

ODPISOVANIE MAJETKU, KOMUNIKÁCIA S AUDÍTORMI, S DAŇOVÝM ÚRADOM A

S COLNOU SPRÁVOU A INÉ.

2002 / PLASTIKA A.S. NITRA - vedúca ekonomického oddelenia

- RIADENIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACOVANIE ÚČTOVNÝCH OPERÁCIÍ, DAŇOVÝCH,

ÚČTOVNÝCH A ŠTATISTICKÝCH VÝKAZOV, PLÁNY, ROZPOČTY, KALKULÁCIE,

KOMUNIKÁCIA S AUDÍTORMI A INÉ.

1998 / POĽNONÁKUP NAVYS, A.S. NITRA (POĽNONÁKUP NITRA) - vedúca odd. účtovníctva

- ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚČTOVNÍCTVO, SPRACOVANIE DAŇOVÝCH VÝKAZOV, PLÁNOV,

ROZPOČTOV, KALKULÁCIÍ, KONSOLIDÁCIE A INÉ.

1994 / SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA NITRA - doktorand

- VÝUKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV, INTERNÝ DOKTORAND

- PRÍLEŽITOSTNÁ SPOLUPRÁCA TRVÁ

PROFILY NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH:

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!