Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

&

ING. ONDREJ BULIK, PHD.

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

DAŇOVÝ PORADCA

UŽ POČAS VYKONÁVANÍ DLHOROČNEJ PRAXE PREVAŽNE VO FINANČNOM SEKTORE NA RÔZNYCH POZÍCIACH ZAMERANÝCH NA PREDAJ A RIADENIE (RIADENIE POBOČIEK BÁNK, ÚVEROVÝ PRACOVNÍK) SOM SA ZAČAL ZAOBERAŤ EKONOMICKÝM A PODNIKATEĽSKÝM PORADENSTVOM, FINANČNÝM PORADENSTVOM, MARKETINGOM A TVORBOU WEBOVÝCH PREZENTÁCIÍ.

VZDELANIE:

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM "PHD." (1995-2000)

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

ŠPECIALIZÁCIA: EKONOMIKA A MANAŽMENT

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM "ING." (1991-1995)

SPU V NITRE, FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU,

ŠPECIALIZÁCIA: FINANČNÁ A KOMERČNÁ ČINNOSŤ

PÔSOBENIE V PRIVÁTNOM SEKTORE:

od 2011 / FINECA s.r.o. - DANE | ÚČTOVNÍCTVO | FINANCIE | EKONOMIKA

ZODPOVEDNOSŤ ZA FINANČNÉ RIADENIE SPOLOČNOSTI, EKONOMICKÉ A PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO, FINANČNÉ PORADENSTVO, MARKETING, REKLAMA, TVORBA WEB PREZENTÁCIÍ

od 2004 / ING. ONDREJ BULIK, PHD. FINECA

- EKONOMICKÁ KANCELÁRIA - VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, PORADENSTVO

- WEB DESIGN - TVORBA WEB STRÁNOK, GRAFICKÉ PRÁCE NA PC

- INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE - PREDAJ VÝPOČTOVEJ TECHNIKY, PORADENSTVO

2011 / ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, A.S.

- OBLASTNÝ RIADITEĽ

2007 / SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. (ERSTE GROUP AG)

- RIADITEĽ POBOČKY ZLATÉ MORAVCE

- VEDÚCI OBCHODNÉHO MIESTA NITRA A ZASTUPOVANIE RIADITEĽA OBLASTI NITRA

RIADENIE ZAMESTNANCOV, SPROSTREDKOVÁVANIE OBCHODOV, KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKMI,

AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ, KONTROLA PLNENIA PLÁNOV POBOČKY, KOORDINÁCIA ZAMESTNANCOV,

PODPORA PREDAJA, ČINNOSTI V OBLASTI MARKETINGU,

TVORBA A ROZDEĽOVANIE PLÁNOV POBOČKY, FORCASTY,

1998 / VOLKSBANK SLOVENSKO, A.S. - ĽUDOVÁ BANKA (VOLKSBANK INTERNATIONAL AG)

- RIADITEĽ POBOČKY HLOHOVEC, VEDÚCI OBCHODNÉHO MIESTA NITRA

- ÚVEROVÝ PRACOVNÍK PRE PODNIKOVÚ KLIENTELU

RIADENIE ZAMESTNANCOV, KOMPLEXNÉ A KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVO,

POSUDZOVANIE A SCHVAĽOVANIE KOMERČNÝCH A PRIVÁTNYCH ÚVEROV,

TVORBA FINANČNÝCH PLÁNOV A PLÁNOV PREDAJA

ZABEZPEČOVANIE REKLAMNÝCH MARKETINGOVÝCH AKTIVÍT POBOČKY

1997 / ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S. - ČSOB (KBC GROUP)

- ÚVEROVÝ A KLIENTSKÝ PRACOVNÍK PRE PODNIKOVÚ KLIENTELU

SPRACOVANIE KOMERČNÝCH A PRIVÁTNYCH ÚVEROV, AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ

1996 / SLOVENSKÁ KREDITNÁ BANKA, A.S.

- SPRÁVA BANKOVÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

1994 / SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA NITRA

- VÝUKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV, INTERNÝ DOKTORAND, VEDECKÁ ČINNOSŤ

- PRÍLEŽITOSTNÁ SPOLUPRÁCA TRVÁ

PROFILY NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH:

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!