Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

DANE

&

DAŇOVÉ PORADENSTVO

DAŇOVÝ PORADCA

VEĽKOU PODPOROU NAŠEJ SPOLOČNOSTI JE MAŤ VLASTNÉHO DAŇOVÉHO PORADCU. VŠETCI VIEME, ŽE CELKOVÝ ÚSPECH KAŽDÉHO Z NÁS ZÁVISI OD JEHO KVALÍT A OD SPOKOJNOSTI SAMOTNÝCH KLIENTOV, KTORÍ SVOJU SPOKOJNOSŤ ODOVZDÁVAJÚ ĎALEJ.

DAŇOVÉ PORADENSTVO V ZMYSLE SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY JE MOŽNÉ VYKONÁVAŤ LEN PROSTREDNÍCTVOM DAŇOVÝCH PORADCOV A ASISTENTOV DAŇOVÝCH PORADCOV VEDENÝCH SLOVENSKOU KOMOROU DAŇOVÝCH PORADCOV.

DAŇOVÉ PORADENSTVO V NAŠEJ FIRME JE VYKONÁVANÉ SKÚSENOU DAŇOVOU PORADKYŇOU, KTORÁ JE ZÁROVEŇ KONATEĽKOU SPOLOČNOSTI.

ČiITAJ VIACEJ O DAŇOVOM PORADCOVI

KONTAKT NA DAŇOVÉHO PORADCU

Ing. Miriam Buliková

+421 903 220 0 82

miriam@bulikova.sk

Ponuka služieb v oblasti daní a daňového poradenstva:

- DAŇOVÉ PORADENSTVO A ODBORNÉ KONZULTÁCIE KU VŠETKÝM DRUHOM DANÍ

- SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

- DAŇOVÉ PLÁNOVANIE A OPTIMALIZÁCIA ZÁKLADU DANE, NÁVRHY POSTUPOV A RIEŠENÍ

- ZASTUPOVANIE PRED SPRÁVCOM DANE, RESP. NA INÝCH ÚRADOCH NA ZÁKLADE

PLNEJ MOCI

- ODBORNÉ STANOVISKÁ PRI RIEŠENÍ DAŇOVÝCH PROBLÉMOV

- INFORMÁCIE O AKTUÁLNYCH ZMENÁCH DAŇOVÝCH PREDPISOV

- KONTROLA SPRÁVNOSTI SPRACOVANIA DPH A OSTATNĆH DRUHOV DANÍ

- KONTROLA SPRÁVNOSTI VYKAZOVANÉHO DAŇOVÉHO ZÁKLADU – DAŇOVÝ AUDIT

- REGISTRÁCIE PRE DAŇOVÉ ÚČELY

- ANALÝZY DOPADU ŠKODY Z DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO HĽADISKA

- RIEŠENIE DAŇOVÝCH SPOROV PRED SÚDMI

- A INÉ

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!