Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

FINANCIE

&

FINANČNÉ ANALÝZY | ÚVERY | LEASING ...

DAŇOVÝ PORADCA

FINECA POSKYTUJE OKREM EKONOMICKÝCH SLUŽIEB AJ PORADENSKÉ A KONZULTAČNÉ SLUŽBY V OBLASTI FINANCIÍ.

SPOLU S TÍMOM SKÚSENÝCH ODBORNÍKOV SA ZAMERIAVAME NIELEN NA PROBLÉMY, KTORÉ NAŠICH KLIENTOV TRÁPIA, ALE SNAŽÍME SA O ICH ČO NAJLEPŠIE ZVLÁDNUTIE A NAVRH ČO NAJVÝHODNEJŠIEHO RIEŠENIA.

SLUŽBY V OBLASTI FINANCIÍ:

- ANALÝZA MAJETKOVEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE PODNIKU

- HĽADANIE OPTIMÁLNYCH RIEŠENÍ FINANCOVANIA

- POSKYTNUTIE FINANČNÉHO MANAŽÉRA

- SPRACOVANIE PODKLADOV PRE ÚVERY A LEASING

- PROGNÓZA VÝVOJA EKONOMICKÝCH A FINANČNÝCH VÝSLEDKOV

- KALKULÁCIE A FINANČNÉ PLÁNOVANIE

- NÁVRH A TVORBA PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV

- TVORBA VNÚTROPODNIKOVÝCH SMERNÍC

- VYPRACOVANIE ŠTATISTICKÝCH VÝKAZOV A INÉ

...

VĎAKA NAŠEJ KVALITNEJ A ODBORNEJ PRÁCI SME ZÍSKALI ZA ROKY PÔSOBENIA DESIATKY SPOKOJNÝCH KLIENTOV.

NAŠI KLIENTI SÚ Z ROZLIČNÝCH OBLASTÍ PÔSOBENIA A PATRIA MEDZI NICH DOMÁCE I ZAHRANIČNÉ SPOLOČNOSTI AKO AJ FYZICKÉ OSOBY A SLOBODNÉ POVOLANIA.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!