Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

ZALOŽENIE organizačnej zložky

&

a poradenstvo

DAŇOVÝ PORADCA

Plánujete založiť organizačnú zložku?

Ponúkame Vám kompletný servis súvisiaci so založením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky od vypracovania všetkých potrebných dokumentov, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia, zápis do obchodného registra až po registráciu k dani. To všetko za výhodnú cenu 770,- EUR vrátane súdneho poplatku.

Organizačná zložka zahraničného podnikateľa predstavuje formu formálneho zastúpenia zahraničnej spoločnosti na Slovensku.

Jedným zo zásadných rozdielov medzi organizačnou zložkou a spol. s r.o. je, že organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu. Podnikateľské aktivity sú preto vykonávané v mene zahraničného podnikateľa.

Organizačnú zložku riadi vedúci organizačnej zložky. Základné imanie sa nevytvára. Zriadenie registrového sídla je nevyhnutné.

Organizačná zložka za 770,- EUR *

* cena je konečná vrátane súdneho poplatku

Celý proces založenia spoločnosti je možné riadiť priamo z Vášho domova.

Vašou úlohou je poskytnúť nám požadované informácie, podpísanie nami spracovaných dokumentov a ostatné spravíme za Vás.

V cene služieb je zahrnuté:

- OSOBNÁ KONZULTÁCIA A PORADENSTVO

- PRÁVNE SLUŽBY

- ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

- SPRACOVANIE VŠETKÝCH LISTÍN, DOKUMENTOV NA ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD

- VYBAVENIE A PREVZATIE OSVEDČENIA O ŽIVNOSTENSKOM OPRÁVNENÍ

- POPLATOK ZA VOĽNÉ ŽIVNOSTI

- SPRACOVANIE VŠETKÝCH LISTÍN, DOKUMENTOV NA OBCHODNÝ REGISTER

- SPÍSANIE SÚHLASU VLASTNÍKA(OV) NEHNUTEĽNOSTÍ SO ZÁPISOM SÍDLA SPOLOČNOSTI

DO OBCHODNÉHO REGISTRA

- NÁVRH NA ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA

- SPRÁVNY POPLATOK ZA PODANIE NÁVRHU NA ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTERA

- REGISTRÁCIA NA DAŇOVOM ÚRADE K DANI Z PRÍJMOV

V cene služieb nie je zahrnuté:

- OVERENIA PODPISOV U NOTÁRA

- POPLATOK NA ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD ZA VIAZANÉ ČINNOSTI*

* poplatok na živnostenský úrad je závislý od počtu činností „predmetov podnikania".

Správny poplatok za jednu činnosť (predmet podnikania) je 0,- EUR pri voľnej živnosti a

7,50 EUR pri viazanej živnosti.

!

!

VYUŽITE NAŠE SLUŽBY

A ZÍSKAJTE ZĽAVU NA VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Každá nami novo založená spoločnosť má možnosť využiť naše služby "vedenie účtovníctva".

BONUS

Ako bonus získavate bezplatné vedenie účtovníctva v prvých troch mesiacoch podnikania .

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!