Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

ING. MIRIAM BULIKOVÁ

&

DAŇOVÝ PORADCA

www.bulikova.sk

DAŇOVÝ PORADCA

POPRI VYKONÁVANÍ DLHOROČNEJ PRAXE V RIADIACICH FUNKCIÁCH EKONOMICKÉHO ODBORU (VEDÚCA ODBORU ÚČTOVNÍCTVA, ACCOUNTING SUPERVÍZOR, VEDÚCA ODBORU ÚČTOVNÍCTVA, DANÍ A CONTROLLINGU, FINANČNÝ RIADITEĽ) V RÔZNYCH VÝZNAMNÝCH SPOLOČNOSTIACH V OBLASTI VÝROBY SOM SA ZAČALA ZAOBERAŤ TOUTO ČINNOSŤOU AJ SAMOSTATNE.

OD ROKU 2008 - CERTIFIKOVANÝ DAŇOVÝ PORADCA, ČLEN SLOVENSKEJ KOMORY DAŇOVÝCH PORADCOV, ČÍSLO OSVEDČENIA 863/2008.

OD ROKU 2011 - ČLENKA CONFEDERATION FISCALE EUROPEENNE (EURÓPSKY REGISTER DAŇOVÝCH PORADCOV).

SPOLUPRÁCA S AUDÍTORSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI DELOITTE, KPMG A PRICEWATERHOUSECOOPERS, COLNOU SPRÁVOU, DAŇOVÝM ÚRADOM, ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI A INÉ.

ODBORNÚ ÚROVEŇ V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA A DANÍ SI NEUSTÁLE ZVYŠUJE FORMOU ÚČASTÍ NA ODBORNÝCH ŠKOLENIACH A SEMINÁROCH.

VZDELANIE:

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (1994-1999), SPU V NITRE, FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM (1989-1994), SPU V NITRE, FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

PÔSOBENIE V AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTIACH:

2007 - 2011 / PENAM SLOVAKIA, A.S. | AGROFERT HOLDING

- FINANČNÝ RIADITEĽ (ČLEN PREDSTAVENSTVA)

- VŠETKY PRACOVNÉ ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA FINANCIÍ,

EKONOMIKY A ÚČTOVNÍCTVA VRÁTANE DANÍ, RIADENIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA OBLASŤ FINANCIÍ, ÚČTOVNÝCH OPERÁCIÍ, SPRACOVANIE DAŇOVÝCH, ÚČTOVNÝCH A ŠTATISTICKÝCH VÝKAZOV, VYPRACOVÁVANIE PLÁNOV, ROZPOČTOV, KALKULÁCIÍ, DAŇOVÝCH PRIZNANÍ, ODPISOVANIE MAJETKU, KOMUNIKÁCIA S AUDÍTORMI, S BANKAMI, S POISŤOVŇAMI, S DAŇOVÝM ÚRADOM, S COLNOU SPRÁVOU A INÝMI FINANČNÝMI INŠTITÚCIAM A INÉ.

2004 - 2007 / HEINEKEN SLOVENSKO, A.S.

- RIADENIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACOVANIE ÚČTOVNÝCH

OPERÁCIÍ, SPRACOVANIE DAŇOVÝCH, ÚČTOVNÝCH A

ŠTATISTICKÝCH VÝKAZOV, VYPRACOVÁVANIE PLÁNOV, ROZPOČTOV, KALKULÁCIÍ, DAŇOVÝCH PRIZNANÍ, ODPISOVANIE MAJETKU, KOMUNIKÁCIA S AUDÍTORMI, S DAŇOVÝM ÚRADOM A

S COLNOU SPRÁVOU A INÉ.

2002 - 2004 / PLASTIKA A.S. NITRA

- RIADENIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACOVANIE ÚČTOVNÝCH

OPERÁCIÍ, DAŇOVÝCH, ÚČTOVNÝCH A ŠTATISTICKÝCH VÝKAZOV,

PLÁNY, ROZPOČTY, KALKULÁCIE, KOMUNIKÁCIA S AUDÍTORMI A INÉ.

1998 - 2002 / POĽNONÁKUP NAVYS, A.S. NITRA (POĽNONÁKUP NITRA)

- ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚČTOVNÍCTVO, SPRACOVANIE DAŇOVÝCH VÝKAZOV, PLÁNOV, ROZPOČTOV, KALKULÁCIÍ, KONSOLIDÁCIE A INÉ.

1994 - 1998 / SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA NITRA

- VÝUKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV, INTERNÝ DOKTORAND

- PRÍLEŽITOSTNÁ SPOLUPRÁCA TRVÁ

PROFILY NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH:

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!