Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

BUSINESS ÚVERY

&

PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY | FINANCOVANIE

DAŇOVÝ PORADCA

PODMIENKOU ÚSPEŠNÉHO RIADENIA PODNIKU JE DOKONALÁ ZNALOSŤ SITUÁCIE,

V KTOREJ SA PODNIK NACHÁDZA.

HODNOTENIE FINANČNÉHO ZDRAVIA PODNIKU SA USKUTOČŇUJE POMOCOU FINANČNEJ ANALÝZY, KTORÁ JE PODMIENKOU ZÍSKANIA ZDROJOV NA FINANCOVANIE POTRIEB PODNIKU V KAŽDOM FINANČNOM SEKTORE.

POTREBOVALI STE V MINULOSTI ZÍSKAŤ BANKOVÝ ÚVER ?

... ALE V BANKE VÁM ŽIADOSŤ ZAMIETLI.

SKÚŠALI STE ZÍSKAŤ ZDROJE Z LEASINGOVEJ SPOLOČNOSTI ?

... POCHODILI STE ROVNAKO AKO V BANKE.

UCHÁDZALI STE SA O ZÍSKANIE PROSTRIEDKOV Z FONDOV EU ?

... NEVYŠLO VÁM TO ANI TENTO KRÁT.

ČASTO STE SA STRETÁVALI S ODPOVEĎAMI:

... ZAMIETNUTÉ, NEDÁ SA, ALE .., NEVYCHÁDZA VÁM TO, NEGATÍVNY RATING, ZLÁ BONITA, POČKÁME NA NOVÉ VÝKAZY A STÁLE DOKOLA ...

MÁTE ZÁUJEM O ÚVER ?

NEVIETE AKO NA TO ?

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

NAŠI SKÚSENÍ ODBORNÍ PRACOVNÍCI NAVRHNÚ OPTIMÁLNE RIEŠENIE PRE VAŠU FIRMU AKO ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA FINANCOVANIE VAŠICH PODNIKATEĽSKÝCH ZÁMEROV.

FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU

Analyzujeme finančnú situáciu firmy:

- finančnú situáciu hodnotíme komplexne, t.j. pri analýze podchytíme všetky jej zložky a

ich vzájomné vzťahy

- vyhodnotenie finančných ukazovateľov firmy

Analyzujeme Vaše finančné výkazy:

- kontrola správnosti spracovania účtovníctva

- kontrola správnosti vykazovania daňových nákladov

- komplexne posúdime Váš podnikateľský zámer

- výsledkom finančnej analýzy je identifikácia slabých a silných stránok.

NÁVRH OPATRENÍ

- Navrhneme riešenia, ktoré Vašej firme zvýšia bonitu a následne

rating v bankách bude priaznivejší

- Navrhneme opravné riešenia a zmeny vo vykazovaní

- Navrhneme vhodný finančný produkt pre Váš zámer

IMPLEMENTÁCIA NAVRHNUTÝCH OPATRENÍ

- Realizácia navrhovaných opatrení

- Oprava finančných výkazov

- Vypracovanie Podnikateľského zámeru

PODANIE ŽIADOSTI O FINANCOVANIE

Kompletizácia dokumentov a potrebných podkladov k podaniu žiadosti o úver na príslušnom úrade alebo banke a samotné podanie žiadosti.

- vypracovanie žiadosti o úver

- vypracovanie projekcie finančných výkazov na obdobie financovania

- vybavenie ostatných podkladov pre banku (štátna správa)

- jednania s bankami a inými inštitúciami

- možnosť zastupovať firmu pred finančnými inštitúciami vo veci riešenia úveru.

Zastupovanie bude realizované pod hlavičkou Vašej firmy a osoba bude vystupovať

pri jednaniach z bankami ako Váš interný finančný manažér/riaditeľ (možná plná moc,

Vaša firemná vizitka s naším finančným manažérom).

ČÍTAJTE VIACEJ O NAŠOM TÍME

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!