Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

SPRACOVANIE MIEZD

&

MZDOVÁ EVIDENCIA A PORADENSTVO

DAŇOVÝ PORADCA

NAŠA EKONOMICKÁ KANCELÁRIA VÁM PONÚKA KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA, PERSONÁLNEJ AGENDY, DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO PORADENSTVA A MIEZD.

SLUŽBY V OBLASTI SPRACOVANIA MIEZD A EVIDENCIE

• PRACOVNÉ ZMLUVY, DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE, DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI

ŠTUDENTOV

• DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

• VÝPOČET MIEZD

• PRIHLÁSENIE A ODHLÁSENIE PRACOVNÍKOV ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE ZDRAVOTNEJ

POISŤOVNE

• ZOSTAVY - VÝPLATNÉ PÁSKY, VÝPLATNÉ LISTINY, REKAPITULÁCIE, PREHĽAD

DOVOLENIEK

• VÝKAZY PRE ORGÁNY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA, ZDRAVOTNÉHO POISTENIA,

DAŇOVÉHO ÚRADU A ŠTATISTIKU

• BANKOVÉ PRÍKAZY NA ÚHRADU MIEZD PRACOVNÍKOM, POISTNÝM FONDOM A

ODVOD DANE

• ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE A POTVRDENIE O PRÍJME

• PODKLADY PRE UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!