Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

ZMENY V SPOLOČNOSTIACH

A PORADENSTVO

&

DAŇOVÝ PORADCA

Zmena sídla spoločnosti *

Zabezpečíme Vám zmenu sídla Vašej spoločnosti zo starej adresy na novú adresu.

Cena za spracovanie dokumentácie a správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra je 190 EUR.

Zmena názvu spoločnosti *

Zabezpečíme Vám zmenu názvu Vašej spoločnosti.

Cena za spracovanie dokumentácie a správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra je 170 EUR.

Zmena osobných údajov *

Zabezpečíme Vám zmenu osobných údajov konateľa, spoločníka, prokuristu a pod.

Napr. pri zmene priezviska po vydaji, pri zmene adresy trvalého bydliska a pod.

Cena za spracovanie dokumentácie a správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra je 190 EUR.

Vymenovanie, odvolanie konateľa, prokuristu *

Zabezpečíme Vám vymenovanie nového konateľa alebo odvolanie pôvodného konateľa spoločnosti, prípadne vymenovanie prokuristu alebo odvolanie prokuristu. Cena za spracovanie dokumentácie a správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra je 170 EUR.

Zmena spôsobu konania *

Zabezpečíme Vám zmenu spôsobu konania v spoločnosti ako aj konanie z jednej osoby na spoločné konanie. Cena za spracovanie dokumentácie a správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra je 170 EUR.

Rozšírenie / zníženie predmetov podnikania *

Zabezpečíme Vám rozšírenie alebo zníženie predmetov podnikania Vašej spoločnosti. Cena za spracovanie dokumentácie a správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra je *190 EUR.

* v cene poplatku je rozšírenie alebo zníženie max. 10 živností / predmetov podnikania

* cena sa navyšuje o 7,50 EUR za 1 viazanú remeselnú živnosť

* Pri väčšom počte živností / predmetov podnikania (viac ako 10) je spracovateľský poplatok

1,50 EUR za každú ďalšiu živnosť / predmet podnikania.

Zvýšenie alebo zníženie podielu spoločníka *

Zabezpečíme Vám zvýšenie alebo zníženie podielu spoločníka. Minimálny vklad jedného spoločníka musí byť 750 EUR a celkové základné imanie spoločnosti nesmie klesnúť pod 5000 EUR. Cena za spracovanie dokumentácie a správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra je 190 EUR.

Zmena spoločníka / prevod obchodného podielu

Zabezpečíme Vám zmenu spoločníka a prevodu obchodného podielu na inú osobu.

Cena za spracovanie dokumentácie a správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra je 190 EUR.

* Pri súčasnom vykonaní viacerých zmien sa pripočítava poplatok 30 EUR

za každú ďalšiu zmenu.

Ceny sú aktualizované a platné k 01.10.2019

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!